Zespół Szkół w Modliborzycach przygotowuje się do uroczystego nadania miejscowej szkole podstawowej imienia "Orła Białego". Wybraną w głosowaniu całej społeczności szkolnej kandydaturę rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego zaakceptowała już rada miejska, a w listopadzie placówka otrzyma sztandar.


Starania o nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach rozpoczęły się w 2015 roku. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców zgłosiły siedem kandydatur: Powstańców Styczniowych, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Orła Białego, Stanisława Wioteskiego, Bohaterów Września 1939 roku i Jana Długosza. Pięć pierwszych wzięło udział w głosowaniu, w którym największe poparcie zdobył "Orzeł Biały". W uzasadnieniu tej kandydatury stwierdzono m.in., że jest on symbolem państwa polskiego od momentu jego powstania, podkreśla tożsamość narodową, ma swoje miejsce w twórczości poetów, pisarzy i artystów, a także jest znakiem niezależności, odwagi, męstwa, siły, potęgi, szlachetności, wiary i optymizmu.

PSP im. Orła Białego w Modliborzycach będzie obchodzić święto patrona w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada, a podczas pierwszej uroczystości, która odbędzie się 10 listopada, szkoła odbierze sztandar.

To jedyna placówka, która ma patrona w Zespole Szkół w Modliborzycach, obejmującym również wygaszane gimnazjum i liceum ogólnokształcące.