Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach zawiadamia odbiorców, że woda z wodociągu Zarajec jest już przydatna do spożycia.
Przed rozpoczęciem pobierania wody przez mieszkańców zaleca się przepłukanie domowej instalacji wodnej.