W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.

Szkolenia odbędą się w siedzibie KOWR na ul. Leszka Czarnego 3 w terminach:

1) 08.11.2017 r. - godz. 10.00 i godz. 12.00
2) 09.11.2017 r. - godz. 10.00 i godz. 12.00