Uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modliborzycach Patryk Dąbek wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

          237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego odebrało nagrody we wtorek 7 listopada w Lublinie z rąk wojewody Przemysława Czarnka i Lubelskiej Kurator Oświaty Teresy Misiuk. Takie wyróżnienia są przyznawane uczniom, którzy mają najwyższą średnią w szkole, wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, a także wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, w której uzyskują bardzo dobre wyniki, a w innych - co najmniej dobre. Patryk Dąbek w ubiegłym roku szkolnym miał średnią 5,2, był finalistą kilku olimpiad i konkursów nawet rangi okręgowej, a oprócz tego angażuje się w wiele inicjatyw szkolnych. - Aktywnie działa m.in. w kole wolontariackim, a także bierze udział w innych wydarzeniach. Na przykład w najbliższy piątek odbędzie się uroczystość nadania imienia naszej szkole podstawowej, a Patryk, choć jest licealistą, jest jednym z filarów przygotowywanej z tej okazji akademii - chwali swojego ucznia dyrektor ZS w Modliborzycach Wiesław Dyjach. To on towarzyszył Patrykowi Dąbkowi podczas piątkowej uroczystości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. --- Stypendysta miejscowego liceum ma na swoim koncie m.in. udział w finale okręgowym olimpiady przedsiębiorczości w Krakowie, wojewódzkim finale dyktanda z języka angielskiego w Zamościu i konkursie "Wybieram wybory".

          W rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową Patryk Dąbek przyznaje, że najcenniejszy był dla niego finał w Krakowie, a ekonomia i języki obce są wśród ulubionych jego dziedzin. Z nimi też wiąże swoją przyszłość. - Wszystko zależy od wyników matury, na której będę zdawać na poziomie rozszerzonym matematykę, fizykę i język angielski. Jeśli byłaby taka możliwość wybrałbym studia na Uniwersytecie Warszawskim albo w Szkole Głównej Handlowej - mówi IAS Patryk Dąbek. Na razie przed nim piątkowa uroczystość i rozpoczęte już przygotowania do kolejnej edycji olimpiady przedsiębiorczości, która odbędzie się w listopadzie. Na najlepszych uczestników finału ogólnopolskiego czekają indeksy bądź ułatwienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na wyższe uczelnie w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.