10 listopada 2017 roku miała miejsce podniosła uroczystość – wręczenie sztandaru i oficjalne nadanie Publicznej Szkole Podstawowej imienia Orła Białego.

          Część oficjalną poprzedziła Msza święta koncelebrowana przez ks. Andrzeja Rusaka, ks. Marka Danka, ks. Eugeniusza Ziajkę i ks. prałata Józefa Brzozowskiego, podczas której poświęcono Sztandar szkoły. Dyrekcja Zespołu Szkół w tym uroczystym dniu na ręce ks. proboszcza przekazała ornat jako dar dla kościoła od społeczności uczniowskiej i wszystkich pracowników szkoły. Mszę św. swoim śpiewem uświetnił chór parafialny i schola młodzieżowa. Następnie orszak złożony z uczniów i pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, rodziców, mieszkańców Modliborzyc i nauczycieli przeszedł do budynku szkoły.
          Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dyrektor biura poselskiego reprezentująca Wiceministra Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego – p. Agnieszka Lenart, Lubelski Kurator Oświaty - p. Teresa Misiuk, Starosta Powiatu Janowskiego - p. Grzegorz Pyrzyna, Burmistrz Modliborzyc – p. Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Piotr Rogoża, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach, dyrektorzy, kierownicy instytucji współpracujących ze szkołą, członkowie miejscowych organizacji, sołtysi, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli dyrektorzy, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Wśród zaproszonych gości byli również: Dyrektor Muzeum Diecezjalnego Jana Długosza w Sandomierzu, ks. Andrzej Rusak, ks. prałat Józef Brzozowski, ks. proboszcz Marek Danek oraz zasłużeni dla Modliborzyc, p. Urszula Bzdyra i p. Jan Klawkowski. Splendoru uroczystości dodała obecność wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, p. Anny Seniuk a także p. Roberta Grudnia, muzyka, kompozytora, twórcy ,,Oratorium”. Podczas Mszy świętej i ceremonii dumnie prezentowały się Poczty Sztandarowe: Gminy Modliborzyce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym.

          Niezwykle podniosłym był moment, kiedy przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego utworzonego przez nauczycieli przy wsparciu społeczności lokalnej wręczali dyrektorowi szkoły Sztandar. Dyrektor p. Wiesław Dyjach, ucałował Sztandar i podziękował za ten cenny dar. Zapewnił, iż stanie się on symbolem systemu wartości będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Następnie zaprezentował go wszystkim zebranym. Z rąk dyrektora Sztandar przekazany został Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu.
          Chorąży Pocztu Sztandarowego - Mateusz Kasica, ucałował jego brzeg i w imieniu społeczności uczniowskiej uroczyście zapewnił, że wszyscy będą pracować na dobre imię szkoły i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a Sztandar z wizerunkiem Orła Białego będzie ich prowadził w przyszłość.
          Doniosłą chwilą było złożenie przez przedstawicieli uczniów klas I –VII naszej szkoły ślubowania na Sztandar. Po ślubowaniu po raz pierwszy wspaniale wybrzmiał hymn szkoły: ,,Nasze narodowe godło, Orzeł Biały, dumny ptak”, uroczysta pieśń wyrażająca uczucia i zawierająca najważniejsze idee oraz wartości wspólnoty szkolnej.
Ceremonii nadania naszej szkole imienia dopełnił spektakl: „Nad Nami Orzeł Biały. Inscenizacja w sposób przekrojowy, ale i selektywny przedstawiła drogę Polaków do wolności, która nierozerwalnie splatała się z historią Orła Białego. Punktem wyjścia stała się legenda o powstaniu państwa polskiego opowiedziana ustami narratorów, którzy przeprowadzali nas przez dzieje naszego kraju. I tak widzieliśmy: upadek państwa polskiego wyrażony tańcem w wykonaniu pary symbolizującej wolną Polskę i grupy dziewcząt, które były personifikacją zaborców; żegnaliśmy wraz z dziewczętami ich ukochanych ojców, mężów, synów, których do walki o wolność prowadził królewski Orzeł Biały. Wreszcie cieszyliśmy się z odzyskanej niepodległości. Wykorzystane w widowisku cytaty pochodziły z dzieł wielkich poetów: Słowackiego, Mickiewicza, Krasickiego, Iłłakowiczówny, a jednym z punktów kulminacyjnych była recytacja wiersza Władysława Bełzy ͈ Katechizm Polskiego Dziecka " w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów. Obrazy naszej historii malowane słowem, muzyką, tańcem czy pantomimą wzbudziły poczucie narodowej dumy i wywołały łzy wzruszeń wśród odbiorców. Na długo w ich pamięci pozostanie walc w wykonaniu pary uczniów, kojarzący się z Orłem Białym i będący jednocześnie alegorią wolnej, niezależnej, potężnej Polski.
          Spektakl z jednej strony był wyrazem wdzięczności za to, ze dziś żyjemy w wolnym , demokratycznym kraju, z drugiej jest wołaniem o pokój. Przypomina, że wojna niszczy wszystko i wszystkich.
          Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy tego niezwykłego spotkania mieli czas na swobodne rozmowy, wymianę spostrzeżeń i podzielenie się wrażeniami. Wielu z nich z zainteresowaniem oglądało ekspozycje plastyczne naszych uczniów pt. ,,Orzeł Biały” i dokonywało wpisu do księgi pamiątkowej.
Zwieńczeniem uroczystości w szkole było zaprezentowane w kościele parafialnym oratorium Roberta Grudnia „Bóg Ciebie ochrzcił. Bóg dał Ci siłę” – Krzyż i Orzeł Biały. Chrześcijańskie dzieje Polski.
Ten dzień zapisze się jako wyjątkowe wydarzenie w historii społeczności szkolnej i lokalnej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Galeria Zdjęć