Gmina Modliborzyce, leżąca na pograniczu trzech regionów - Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Roztocza, utworzona została 01 stycznia 1973r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.

Obejmuje obszar 15.315 ha, co stanowi około 153 km2. Powierzchnię 5.758 ha zajmują lasy. Znajduje się w nich Krajobrazowy Park "Lasy Janowskie", a w nim rezerwat przyrody "Imielty Ług"z bogactwem flory i fauny. Gminę zamieszkuje 7 262 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 26 wsi. Gmina Modliborzyce jest gminą typowo rolniczą., gospodarstwa rolne są rozdrobnione, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,78 ha. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy działa tu niewiele prywatnych zakładów produkcyjnych.

Do największych należą:

MATTHIAS - zakład przetwórstwa mięsa w Kolonii Zamek,
PHU SANNA - paczkarnia owoców i warzyw w Modliborzycach. Na terenie gminy funkcjonują:
Zespół Szkół w w Modliborzycach, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich, Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolicy Pierwszej, Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach. Do szkół podstawowych, gimnazjum i liceum uczęszcza 649 uczniów, do przedszkoli 151 dzieci.

Działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ze świetlicą w Wierzchowiskach Pierwszych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach z trzema filiami - w Wierzchowiskach Pierwszych, Stojeszynie Pierwszym i w Wolicy Pierwszej.

Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do Krajowego Systemu Ratownictwa włączono dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - w Modliborzycach i w Wierzchowiskach Pierwszych.

W Modliborzycach i w Wierzchowiskach Pierwszych działają kluby sportowe zrzeszające młodzież z terenu gminy.

Od 1998 roku działa Stacja Opieki Caritas, która świadczy usługi pielęgniarskie na terenie całej gminy .

Do rejestru zabytków wpisane są dwa zespoły pałacowo - parkowe - w Wierzchowiskach Drugich i w Kolonii Zamek.

Walory przyrodnicze gminy ze szlakami turystycznymi oraz licznymi ścieżkami przyciągają wielu zwiedzających i turystów. Urząd miejski posiada bazę noclegową /30 miejsc/ w hoteliku w Wierzchowiskach Drugich. Znajdujące się wzdłuż rzeki Sanny piękne źródła, hodowlane stawy rybne, obszary chronione przyrody, bukowe lasy w rejonie Wierzchowisk wyróżniają naszą gminę spośród innych. Bogactwo flory i fauny, cisza, spokój, świeże powietrze, zdrowa woda przyciągają ludzi z dużych aglomeracji miejskich. Walory turystyczne i przyrodnicze gminy przedstawione zostały w publikacji "Na pograniczu regionów". Jest to monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce, będąca opracowaniem zbiorowym pod redakcją Pani docent Anny Liany - pracownika Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, a zarazem przewodniczącej Towarzystwa Fizjograficznego w Warszawie. Rozwijanie bazy turystycznej i agroturystycznej w gminie jest możliwe dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Telefonizacją objęto teren całej gminy. Zwodociągowano wszystkie miejscowości. Ogółem w gminie jest 1633 gospodarstw domowych,, pobierających wodę z trzech ujęć - w Wierzchowiskach Drugich, Zarajcu i Węgliskach. Gaz doprowadzono do Modliborzyc, Słupia, Kolonii Zamek, Wolicy Kolonii, Wolicy Pierwszej, Kolonii Wolicy, części Stojeszyna Pierwszego i Drugiego. Na przełomie 1999/2000 roku wybudowano w miejscowości Modliborzyce oczyszczalnię ścieków - typu mechaniczno - biologicznego opartego o bioblok PS - 200. Ogólny koszt budowy wyniósł 2.209.000,00 zł, w tym ze środków pomocowych PHARE - 700.000,00 zł. Oczyszczalnia posiada przepustowość do 200m3 na dobę, z możliwością rozbudowy do 1000 m3. W chwili obecnej obsługuje sieć główną o długości 2.124 m, z której korzysta ok. 100 odbiorców indywidualnych oraz kompleks placówek oświatowych w Modliborzycach.

Oczyszczalnia ścieków przystosowana jest do odbioru ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym w ilości 25 m3 na dobę.


Miasto Modliborzyce, które uzyskało prawa miejskie 1 stycznia 2014 roku, jest siedzibą gminy, jest jedną z 26 miejscowości położonych na terenie gminy. Leży w centrum gminy, przy głównym szlaku komunikacyjnym Lublin - Rzeszów. Miasto Modliborzyce liczy l 426 mieszkańców.

Na terenie Modliborzyc funkcjonują:

 • Urząd Miejski
 • Samorządowe Przedszkole
 • Publiczna Szkoła Podstawowa
 • Publiczne Gimnazjum
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Gminna Biblioteka Publiczna
 • Urząd Pocztowy
 • Bank Spółdzielczy
 • Posterunek Policji
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
 • Stacja Opieki Caritas
 • Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Sw. Stanisława Biskupa i Męczennika
 • oczyszczalnia ścieków
 • 1 apteka
 • 2 salony fryzjerskie
 • 16 sklepów
 • 2 piekarnie
 • zakład wyrobów cukierniczych
 • 2 punkty gastronomiczne
 • zakład wulkanizacyjny
 • 2 zakłady mechaniki pojazdowej
 • stacja paliw Orlen
 • zakład wypału cegły

Przez Modliborzyce przebiega droga krajowa E - 19, droga wojewódzka w kierunku Zaklikowa oraz drogi powiatowe - Modliborzyce - Błażek, Modliborzyce - Gwizdów.