Fundacja Inicjatyw Lokalnych ogłasza nabór na szkolenie "KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM" 
Termin: LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.