Powiatowe przeglądy teatru jednego aktora w Modliborzycach zagościły na stałe w kalendarzu imprez organizowanych przez miejscowy ośrodek kultury. Tegoroczna edycja odbędzie się na początku grudnia, ale chętni do udziału w niej już mogą się zgłaszać.

          To propozycja dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i dorosłych z powiatu janowskiego, którzy chcą zaprezentować i rozwijać swoje umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki scenicznej. Celem przeglądu jest pobudzanie kreatywności wykonawców i promocja twórczości teatralnej.

          Każdy z aktorów będzie mieć na swój występ do 10 minut. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to konkurs recytatorski, a prezentowane utwory literackie bądź własne teksty muszą zawierać elementy teatralne, czyli na przykład mimikę, ruch sceniczny, gesty, kostiumy, scenografię czy rekwizyty. Zgodnie z regulaminem aktorzy mogą również korzystać z tła muzycznego.

         By wziąć udział w przeglądzie trzeba przesłać formularz zgłoszeniowy, który można pobrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach albo ze strony: www.gokmodliborzyce.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 grudnia, a sam przegląd odbędzie się trzy dni później.