Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym.

Zachowajmy czujność wobec osób w podeszłym wieku, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych a także innych, którzy z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażeni na niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą dotkliwy chłód i mróz. Nie wahajmy się wezwać Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej w sytuacji zagrożenia.
          Pamiętajmy także o zachowaniu rozwagi i szczególnej ostrożności w poruszaniu się po oblodzonym i zaśnieżonym terenie. W miarę możliwości w czasie dużego mrozu należy pozostać w domu. Nie mniej ważne jest właściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych oraz drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych w naszych domach.
Jednocześnie informujemy, że rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach lub ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.lublin.uw.gov.pl → Wydział Polityki Społecznej → Wsparcie osób bezdomnych → Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Najważniejsze telefony:

999 – Pogotowie Ratunkowe
997 – Policja
15 8715 108 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach
987 - interwencyjny numer telefonu działający w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach