FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH BEZPŁATNE SZKOLENIE "Florysta z egzaminem czeladniczym" /160 godzin/
dla osób w wieku 15-29 lat POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się w systemie dziennym, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych.