To nowa metoda oszustów polegająca na wyłudzaniu mieszkań od osób starszych. Oszuści wyszukują osoby w trudnej sytuacji materialnej i zawierają z nimi umowy pożyczek zabezpieczonych wekslowo lub hipotecznie. Następnie podstępem uzyskują prawo własności do nieruchomości.

Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami nieznajomymi.
          Przestępstwa „wyłudzenia mieszkań” polegają m.in. na zawieraniu umów pożyczek zabezpieczonych wekslowo lub hipotecznie z osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Następnie postępem uzyskują prawa własności do mieszkania czy domu. Osoby często podpisują akty notarialne myśląc, że zawierają umowę przedwstępną. Niestety okazuje często, że jest to umowa sprzedaży nieruchomości, jednocześnie potwierdzająca przyjęcie pełnej zapłaty. W tym przestępstwie często udział biorą notariusze oraz osoby, które utrudniają korzystanie z mieszkań i groźbą zmuszają do odstąpienia od złożenia zawiadomienia na Policji. Apelujemy zatem do wszystkich aby zachowali ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, którzy takie transakcje proponują. Nie przekazujmy osobom obcym swoich dokumentów i nie podpisujmy umów, których treści nie rozumiemy. Tylko rozsądek i rozwaga w tym przypadku mogą uchronić nas przed utratą mieszkania czy domu. Przebiegłość
i pomysłowość oszustów jest nieograniczona. W razie zetknięcia się z podejrzaną sytuacją prosimy o pilny kontakt z Policją dzwoniąc pod nr tel. 997 lub 112.