Ostatnie wolne miejsca!!! Już w styczniu 2018 BEZPŁATNE SZKOLENIE Florysta z egzaminem czeladniczym /130 godzin/ dla osób w wieku 15-29 lat POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się w systemie dziennym, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych.