Przeglądy kolęd i pastorałek w Modliborzycach mają już 20-letnią tradycję. W jubileuszowej edycji, która odbyła się w niedzielę 21 stycznia, wzięło udział kilkudziesięciu artystów z województw lubelskiego i świętokrzyskiego.

          Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach wystąpiło 8 solistów i 14 zespołów.W pierwszej grupie najlepiej wypadli Alina Myszak z Kocudzy w gminie Dzwola, Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej w gminie Godziszów i Agnieszka Łukasik z Zofianki w gminie Janów Lubelski.
Janina Chmiel oprócz drugiego miejsca w konkursie solistów odebrała nagrodę im. Stanisława Fijałkowskiego, przyznawaną przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim za kolędy "życzące".

          Rywalizacja zespołów była bardzo wyrównana, stąd dwie podwójne nagrody. Pierwszą odebrali "Majdaniacy" z Majdanu Obleszcze w gminie Szastarka. Na drugą zasłużyły - Zespół Śpiewaczy Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach i "Marianki" z Kocudzy, a trzecią odebrały "Janowianki" z Janowa Lubelskiego i "Blinowianki" z Blinowa w gminie Szastarka. W tej kategorii jury przyznało też dwa wyróżnienia, które przypadły "Linowiankom" z gminy Zawichost i Męskiemu Zespołowi "Branwiacy" z Branwi w gminie Dzwola.

          Od 2013 roku przyjaciele nieżyjącego twórcy przeglądu Włodzimierza Gomółki przyznają oddzielne nagrody jego imienia. W tym roku otrzymały je "Janowianki" z Janowa Lubelskiego, "Marianki" z Kocudzy oraz zespoły śpiewacze z Wierzchowisk i z GOK w Modliborzycach. Podczas jubileuszowego przeglądu Gminę Modliborzyce reprezentowali również Stefania Suchora ze Stojeszyna Drugiego i Jerzy Mazur z Michałówki.

          Uczestnicy imprezy zapewnili też oprawę mszy świętej, poprzedzającej przesłuchania, a poza konkursem publiczność wysłuchała koncertu ubiegłorocznych laureatów z Zawichostu.

          Tegoroczne występy oceniali Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz regionaliści - Stanisław Powrózek i Andrzej Wojtan, a fundatorami nagród byli burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz starosta janowski.