Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową do projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego"