Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny start!" osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 18 r.ż., wyłącznie osoby niepełnosprawne, bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej (niskich dochodach w gospodarstwie) oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Oferujemy w ramach projektu m.in.: diagnozę potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, grupowe wsparcie aktywizujące w formie warsztatów, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

PONADTO:

Płatne szkolenia zawodowe (8,54zł/h brutto) do wyboru:
Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy po 12 os.
Kucharz małej gastronomii (120h) - 2 grupy po 12 os.
Szkolenie komputerowe z ECDL - 2 grupy po 12 os.
Płatne 3 m-c staże zawodowe 1700zł brutto/m-c

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 osób niepełnosprawnych, w tym 44 kobiet wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.12.2018r.

Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0126/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Przesyłamy Regulamin Projektu oraz Formularz zgłoszeniowy, pozostałe dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.proesa.pl/as/

Biuro projektu Aktywny start!

Proesa Sp. z o.o.
ul. Montażowa 16
20 – 214 Lublin
Pokój nr 6
Tel. 535 882 069
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.