Opis usług świadczonych oraz oznakowanie wewnętrzne w Urzędzie Gminy Modliborzyce.

 

Opis usług świadczonych w UG w Modliborzycach

I. Procedura aktualizacji kart usług

II. Karty usług

Oznakowanie wewnętrzne w urzędzie

I. ZARZĄDZENIE Nr 10/2005 Wójta Gminy Modliborzyce z dnia 04 sierpnia 2005 roku - w sprawie ustalenia procedury ?Aktualizacja informacji na oznaczeniach w budynku urzędu gminy?

II. Procedura aktualizacji informacji na oznaczeniach w budynku UG w Modliborzycach

III. System oznakowania wewnętrznego urzędu