170 uczniów z gminy Modliborzyce będzie w ciągu dwóch najbliższych lat korzystać z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i rozwijających ich umiejętności, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pieniądze zostaną również wykorzystane na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz doposażenie pracowni, w których będą odbywać się dodatkowe lekcje. W projekcie "Młodzi kreatorzy" biorą udział zespoły szkół w Modliborzycach i Wierzchowiskach Drugich oraz Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. Młodzi ludzie będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia z biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka rosyjskiego. Weźmie w nich udział 90 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Modliborzycach, 55 - z podstawówki i gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich oraz 25 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Stojeszynie Pierwszym. --- - Oprócz tego młodzież będzie mogła korzystać z porad pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. Natomiast 40 nauczycieli weźmie udział w kursach i szkoleniach, podnoszących ich kwalifikacje. Przed końcem tego roku szkolnego chcemy tez doposażyć pracownie we wszystkich placówkach - zapowiada koordynatorka projektu Emilia Łukasik. Rekrutacja chętnych właśnie się rozpoczęła i potrwa do 2 marca. Pierwsze zajęcia są planowane po 12 marca i będą się odbywać po obowiązkowych lekcjach oraz w soboty. Wartość projektu "Młodzi kreatorzy", który będzie realizowany do grudnia 2019 roku, to ponad 1 milion złotych, z czego prawie 860 tysięcy stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.