Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 roku o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.