Fundacja Inicjatyw Lokalnych ogłasza zapisy na kurs:
„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje m.in.:
• Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi oraz przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego
• Różne typy kas fiskalnych
• Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży
Termin: 11-12 kwietnia br.
/środa – czwartek/, godz. 9:00 – 17:00