Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim sołtysom dziękujemy za współpracę, zaangażowanie,
za liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.
Życzymy mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości
w dążeniu do realizacji zamierzonych celów,
gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz tego,
aby sprawowana funkcja przynosiła zadowolenie,
a zdrowie i doskonała kondycja nieodłącznie towarzyszyły w codziennym życiu.