Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.