Fundacja Inicjatyw Lokalnych ogłasza nabór na szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

Termin: KWIECIEŃ - MAJ 2018
Zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu