W załączeniu pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły odnośnie przetargu na zadanie pn.?Remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym?

pytania i odpowiedzi do przetargu (plik w formacie .doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)

Ogłoszenie i SIWZ -Remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym

Ogłoszenie o przetargu (plik w formacie .doc)

SIWZ remont pomieszczeń szkolnych (plik w formacie .doc)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .doc)

Przedmiar robót (plik w formacie .doc)

Kosztorys ofertowy (plik w formacie.doc)

W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi do prztargu, które nie zostały załączone do odpowiedzi z dnia 30.11.2009r.

Pytania i odpowidzi-c.d.

W załączeniu wzór załącznika nr 5, który nie został dołączony do SIWZ

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami włąsnymi lub powierzenia wykonawcom (plik w formacie .doc)

Wójt Gminy Modliborzyce informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie?Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce wpłynęły następujące pytania:


Pytania i odpowiedzi do przetargu (plik w formacie .doc)

Pytania i odpowiedzi do przetargu-c.d. (plik w formacie .doc)

Poprawiony kosztorys ofertowy (plik w formacie .xls)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa pieca gazowego do zabytkowej synagogi (plik w formacie .doc)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa pieca gazowego (plik w formacie .doc)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce -etap I

Pełna treść ogłoszenia (plik w formacie .doc)

SIWZ- budowa zespołu boisk (plik w formacie .doc)

Kosztorys ofertowy- przebudowa drogi dojazdowej do boisk (plik w formacie .doc)

Kosztorys ofertowy- drenaż z ukształtowaniem powierzchni boisk (plik w formacie .xls)

Kosztorys ofertowy- budowa przyłącza wod-kan. oraz kanalizacji deszczowej (plik w formacie .xls)

Kosztorys ofertowy- budowa ogrodzenia i urządzeń wyposażenia boisk (plik w formacie .xls)

Specyfikacja techniczna na drenaż z ukształtowaniem powierzchni boisk (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- Ogrodzenie i widownia oraz urzadzenia wyposażenia boisk (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- Ogrodzenie i widownia oraz urządzenia wyposażenia boisk (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- przebudowa drogi dojazdowej do boisk (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- przebudowa drogi dojazdowej do boisk (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- kanalizacja deszczowa (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- kanalizacja deszczowa (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- przyłącze wodociągowe do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- przyłącze wodociągowe do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- przyłącze kanalizacji sanitarnej do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- przyłącze kanalizacji sanitarnej do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa na drenaż z ukształtowaniem i nawierzchnią boisk (plik w formacie.pdf)

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na zadanie pn. ?Modernizacja drogi gminnej w msc. Kolonia Wolica w lokalizacji 0+000,00-0+505,00?

ogłoszenie o przetargu modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

SIWZ Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

załączniki do SIWZ Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

kosztorys ofertowy Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .xls)

opis techniczny Modernizacja drogi w msc. Kolonia Wolica (plik w formacie .doc)

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

Podkategorie