Przebudowa drogi gminnej Nr 109061 L Wolica Pierwsza – Wolica Druga w km od 0+000 do km 1+731