Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Modliborzyce oraz innych jednostek