„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” formule zaprojektuj i wybudu