INW.271.1.4.2020

pdf

Załącznik Nr 1_FORMULARZ OFERTOWY

Rozmiar: 570.73 kb
Odsłon : 119
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załącznik Nr 2 _ Nr 2a do SIWZ_ JEDZ _espd

Rozmiar: 85.12 kb
Odsłon : 77
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załączniki Nr 3 _GRUPA KAPITAŁOWA

Rozmiar: 556.83 kb
Odsłon : 82
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załącznik Nr 4_OŚWIADCZENIE w zakresie w pkt 5.3.5.-5.3.7

Rozmiar: 500.32 kb
Odsłon : 95
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załącznik Nr 5_WZÓR UMOWY

Rozmiar: 1.08 mb
Odsłon : 68
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS185-447023-pl

Rozmiar: 144.85 kb
Odsłon : 105
Data dodania: 2020-09-23
pdf

SIWZ

Rozmiar: 1.40 mb
Odsłon : 89
Data dodania: 2020-09-23

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=146b1014-af28-4fcf-be84-2c97533143f2