„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660  w miejscowości Michałówka”