Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Modliborzyce na lata 2022-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.”