Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1705, ze szkodą dla działek sąsiednich oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1699/4, 1699/3, obręb 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.”