Informacja z otwarcia ofert dot.: Wykonania opinii biegłego w zakresie hydrologii. INW.6331.3.21/2022