Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach