OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce -etap I

Pełna treść ogłoszenia (plik w formacie .doc)

SIWZ- budowa zespołu boisk (plik w formacie .doc)

Kosztorys ofertowy- przebudowa drogi dojazdowej do boisk (plik w formacie .doc)

Kosztorys ofertowy- drenaż z ukształtowaniem powierzchni boisk (plik w formacie .xls)

Kosztorys ofertowy- budowa przyłącza wod-kan. oraz kanalizacji deszczowej (plik w formacie .xls)

Kosztorys ofertowy- budowa ogrodzenia i urządzeń wyposażenia boisk (plik w formacie .xls)

Specyfikacja techniczna na drenaż z ukształtowaniem powierzchni boisk (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- Ogrodzenie i widownia oraz urzadzenia wyposażenia boisk (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- Ogrodzenie i widownia oraz urządzenia wyposażenia boisk (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- przebudowa drogi dojazdowej do boisk (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- przebudowa drogi dojazdowej do boisk (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- kanalizacja deszczowa (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- kanalizacja deszczowa (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- przyłącze wodociągowe do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- przyłącze wodociągowe do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany- przyłącze kanalizacji sanitarnej do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Specyfikacja techniczna- przyłącze kanalizacji sanitarnej do zaplecza (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa na drenaż z ukształtowaniem i nawierzchnią boisk (plik w formacie.pdf)