Wójt Gminy Modliborzyce informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie?Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce wpłynęły następujące pytania:


Pytania i odpowiedzi do przetargu (plik w formacie .doc)

Pytania i odpowiedzi do przetargu-c.d. (plik w formacie .doc)

Poprawiony kosztorys ofertowy (plik w formacie .xls)