W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi do prztargu, które nie zostały załączone do odpowiedzi z dnia 30.11.2009r.

Pytania i odpowidzi-c.d.