W załączeniu pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły odnośnie przetargu na zadanie pn.?Remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym?

pytania i odpowiedzi do przetargu (plik w formacie .doc)