Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Wierzchowiska Antolin w lokalizacji 0+370,00 do 0+800,00 Etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)