Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zadanie: Modernizacja drogi gminnej Michałówka -Wolica Druga od km 1+090.00 do km 1+375.00 oraz od km 1+595.00 do km 1+980.00

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (plik w formacie .doc)