Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Modernizacja drogi gminnej Michałówka-Wolica Druga od km 1+090,00 do km 1+375,00

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)