Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich w ramach rzadowego programu Radosna szkoła

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)