Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowiskach Drugich, gm. Modliborzyce

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)