Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wykonanie napowietrznej linii oświetlenia drogowego, wydzielonego w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze"

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik w formacie .doc)