Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską i urządzenie placu zabaw we wsi Dąbie

Treść wyjaśnień (plik w formacie .pdf)