Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (nr działki 391) w miejscowości Lute w lokalizacji od km 0+000 do km 0+400 o długości 0,400 km

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .pdf)