Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2011/2012

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .pdf)