Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Remont i adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską oraz remont garaży w miejscowości Stojeszyn Pierwszy

Treść wyjaśnień (plik w formacie .pdf)