Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce

Ogłoszenie przetarg kredyt (plik w formacie .pdf)

SIWZ kredyt (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Budżet gminy na 2012 rok (plik w formacie .pdf)

Wieloletnia prognoza finansowa 2012-2015 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb -NDS za I kwartał 2012 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2012 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- 27S za I kwartał 2012 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- 28S za I kwartał 2012 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- NDS za 2011 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- Z za 2011 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb-27S za 2011 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb-28S za 2011 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- NDS za 2010 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- Z za 2010 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb-UZ za 2010 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb-27S za 2010 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- 28S za 2010 (plik w formscie .pdf)

Sprawozdanie Rb- NDS za 2009 (plik w formscie .pdf)

Sprawozdanie Rb- Z za 2009 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb- 27S za 2009 (plik w formacie .pdf)

Sprawozdanie Rb-28S za 2009 (plik w formacie .pdf)