Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)