Druga zmiana treści SIWZ na zadanie: Modernizacja drogi leśnej Brzeziny-Stojeszyn nr 108732L w km rob. 0+000 - 1+240

Druga zmiana treści SIWZ (plik w formacie .pdf)

Zmieniony przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Zmieniony kosztorys ofertowy (plik w formacie .pdf)