Zmiana treści siwz na zadanie: Modernizacja drogi leśnej nr 108733L Stojeszyn - Świnki od km 0+000 - 1+200


Treść zmiany SIWZ (plik w formacie .pdf)

Zmieniony załącznik do SIWZ (plik w formacie .pdf)